Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Little Big Food  

Rekisterinpitäjä

Little Big Cafe Finland Oy (2472932-2), Rionkatu 5, 00220 Helsinki 

Yhteyshenkilöt

JP Väisänen, [email protected]

Rosa Eskola, [email protected]

Rekisterin nimi: asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus. Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Little Big Foodille tehdessään tilauksen Little Big Food verkkokaupassa, rekisteröimällä käyttäjätilin tai liittyessään postituslistalle. 

Little Big Food rekisteri sisältää vain Asiakkaan itse luovuttamia tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: tilausten, toimitusten, reklamaatioiden, laskutuksen, perinnän, toiminnan kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa Little Big Foodin alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Little Big Foodin toimeksiannosta. Esimerkki tämänkaltaisesta toimijasta on ulkopuolinen kuljetusyhtiö.

Asiakasrekisterin tiedot

Henkilötiedot sisältävät seuraavia tietoja: 

Asiakkaan nimi

Sähköpostiosoite

Laskutusosoite

Postitusosoite

Puhelinnumero

Tilauksen tiedot

Tilaushistoria

Tietolähteet

Tietoja saadaan tietolähteistä: asiakas kirjoittaa henkilökohtaisesti tiedot Little Big Foodin verkkokauppaan tehdessään tilausta tai luodessaan asiakastiliä. Asiakas voi myös lisätä tai täydentää tietojaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.  

Rekisterin suojauksen periaate

Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattuna palomuurein ja muin suojakeinoin. 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään aktiivisen asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen seuraavat viisi (5) vuotta.

Henkilötiedot poistetaan henkilön erillisestä pyynnöstä tai viiden vuoden kuluttua poistamalla ne poistamisprosessin mukaisesti.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; 

  1. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai 
  2. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Little Big Cafe Finland Oy:n (Little Big Food verkkosivun hallitsija) ensisijaisesti kirjallisesti lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [email protected] .Vaihtoehtoisesti yhteyttä voi ottaa kirjallisesti myös postin toimittamana paperikirjeellä osoitteeseen Little Big Cafe Finland Oy, Rionkatu 5, 00220 Helsinki. 

Sähköpostin aihe-kentässä ja kirjekuoren päällä tulee näkyä, että kyseessä on ”Rekisteröidyt tiedot / Little Big Food”.  

Kaikissa pyynnössä on riittävällä tavalla ilmaistava, mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 

Omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä pyynnöissä Little Big Cafe Finland Oy toteuttaa pyynnöt yhden kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. 

Little Big Cafe Finland Oy:llä on tietosuoja-asetuksen perustella mahdollisuus kieltäytyä pyynnöstä, mikäli rekisteröidyn esittämä pyyntö on perusteeton tai kohtuuton, kuten toistuvasti tapahtuvat pyynnöt omien tietojen tarkastukseen.   

Omien oikeuksien käyttö on ensisijaisesti maksutonta, mutta Little Big Cafe Finland Oy voi toistuvasti tapahtuvissa pyynnöissä edellyttää korvausta.

ota yhteyttä

    Tilaa uutiskirje

    Arvomme 100 euron paistinpannun uutiskirjeen tilaajien kesken joka kuukausi.
    Kehitämme valikoimaa jatkuvasti. Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi aina ensimmäisenä tietoa uusista tuotteista.